Data intrării în vigoare: 21 octombrie 2020

 1. Dispoziţii de fond
  1. Prezentele Clauze şi condiţii generale de afaceri (denumite în cele ce urmează „Condiţii generale”) reglementează relaţia contractuală dintre client şi compania din cadrul grupului Konica Minolta indicată în informaţiile juridice ale companiei (denumită în cele ce urmează „Konica Minolta”) în ceea ce priveşte utilizarea Platformei Workplace Pure (denumită în cele ce urmează „Platforma”) şi rezervarea şi utilizarea serviciilor cloud furnizate pe aceasta.
  2. Platforma şi serviciile cloud furnizate pe aceasta sunt destinate exclusiv clienţilor profesionali din România.
 2. Utilizarea Platformei Workplace Pure
  1. Platforma este furnizată gratuit de Konica Minolta.
  2. Înainte de a utiliza Platforma şi serviciile cloud furnizate pe aceasta, clientul trebuie să se înregistreze. Datele introduse de client pe parcursul procesului de înregistrare trebuie să fie exacte şi complete; în plus, clientul trebuie să menţină în permanenţă actualizate aceste date.
  3. După verificarea datelor de înregistrare şi acceptarea ratingului de credit al clientului, Konica Minolta va crea un cont de tranzacţii pentru client (denumit în cele ce urmează „Cont de client”).
  4. Clientul poate configura mai multe conturi de utilizator pentru propriul Cont de client. Conturile de utilizator pot fi create şi întreţinute numai de persoane care sunt autorizate să reprezinte clientul în tranzacţii legale referitoare la utilizarea Platformei şi la rezervarea şi utilizarea serviciilor cloud furnizate pe aceasta, precum şi să efectueze tranzacţii facturabile pentru Contul de client.
  5. Konica Minolta are dreptul de a refuza să creeze un Cont de client, precum şi de a bloca sau a şterge un Cont de client sau un cont de utilizator dacă:
   1. Clientul este o persoană fizică;
   2. Datele de înregistrare ale clientului sunt inexacte, incomplete sau neactualizate;
   3. Ratingul de credit al clientului este insuficient;
   4. Clientul încalcă obligaţiile contractuale, definite în Secţiunea 6, într-o măsură semnificativă sau în mod repetat, în pofida avertismentelor; sau
   5. Un Cont de client sau un cont de utilizator este utilizat fără autorizare în mod ilegal sau inadecvat într-un alt fel.
 3. Rezervarea şi utilizarea serviciilor cloud
  1. Serviciile cloud furnizate pe Platformă includ produse software furnizate de Konica Minolta sau de furnizori terţi (denumiţi, de asemenea, în mod individual sau colectiv „Furnizor(i) de servicii”) pe care clientul le poate accesa şi implicit utilizate pe internet (cunoscute sub denumirea „Software ca serviciu“).
  2. Specificaţiile funcţiei (funcţiilor) sau serviciului aferente serviciilor cloud individuale se găsesc în descrierile relevante ale produselor.
  3. În cazul în care clientul încheie un contract pe Platformă pentru utilizarea unui serviciu cloud, un contract cu titlu oneros referitor la asigurarea posibilităţii de a utiliza serviciul cloud respectiv va intra în vigoare între client şi Furnizorul de servicii respectiv pe o durată determinată stabilită de comun acord. Mai exact:
   1. Un contract de utilizare a unui serviciu cloud va intra în vigoare dacă: (1) clientul parcurge procesul corespunzător de rezervare sau comandă prin introducerea datelor necesare, ceea ce determină totodată trimiterea unei oferte ferme de încheiere a contractului asociat către Furnizorul de servicii, şi (2) Furnizorul de servicii acceptă această ofertă fie în mod explicit printr-o declaraţie, fie în mod implicit prin furnizarea serviciului cloud solicitat de client. Confirmarea de primire din partea unui Furnizor de servicii nu echivalează cu acceptarea ofertei.
   2. Odată cu încheierea contractului, Furnizorul de servicii va trimite clientului datele de conectare necesare pentru utilizarea serviciului cloud respectiv pe adresa de e-mail indicată de client în timpul procesului de comandă şi va oferi clientului posibilitatea de a accesa serviciul cloud la punctul de ieşire al routerului aferent centrului de date unde funcţionează serverul gazdă al serviciului cloud (denumit în cele ce urmează „Punct de transfer”). Stabilirea şi întreţinerea legăturii de date dintre sistemele informatice ale clientului şi Punctul de transfer nu fac obiectul contractului, ci reprezintă responsabilitatea clientului.
   3. Condiţiile de utilizare specifice serviciului se aplică utilizării unui serviciu cloud. În cazul în care există, aceste condiţii vor fi prezentate împreună cu descrierea produsului pentru serviciul individual. Dacă nu sunt prezentate condiţii de utilizare specifice sau dacă condiţiile conţin o lacună juridică, prezentele Clauze şi condiţii generale se aplică în mod suplimentar sau alternativ.
  4. Un serviciu cloud poate fi rezervat pe baza a patru modele tarifare şi de durată contractuală, iar în descrierea produsului respectiv trebuie să se specifice care dintre aceste modele, enumerate mai jos, este disponibil pentru serviciul cloud în cauză.
   1. Abonament pe cinci ani (Battery Pack). Se va conveni asupra unei durate contractuale de cinci ani pentru un abonament pe cinci ani, cunoscut şi sub denumirea de Battery Pack. Aceasta începe în ziua în care serviciul cloud este pus la dispoziţia clientului şi se încheie automat la expirarea contractului. Este exclusă rezilierea obişnuită prin notificare prealabilă.
   2. Abonament pe un an. Se va conveni asupra unei durate contractuale de un an pentru un abonament pe un an. Aceasta începe în ziua în care serviciul cloud este pus la dispoziţia clientului şi se încheie automat la expirarea contractului. Este exclusă rezilierea obişnuită prin notificare prealabilă.
   3. Abonament pe o lună. Se va conveni asupra unei durate contractuale de o lună pentru un abonament pe o lună. Aceasta începe în ziua în care serviciul cloud este pus la dispoziţia clientului. Durata contractuală va fi extinsă automat cu câte o lună, exceptând cazul în care una dintre părţi dispune în mod anticipat închiderea abonamentului prin intermediul Platformei, cu condiţia să existe o perioadă de preaviz de 14 zile.
   4. Plată conform utilizării. Se va conveni asupra unei durate contractuale de o lună pentru modelul de plată conform utilizării. Aceasta începe în ziua în care serviciul cloud este pus la dispoziţia clientului. Durata contractuală va fi extinsă automat cu câte o lună, exceptând cazul în care una dintre părţi dispune în mod anticipat închiderea abonamentului prin intermediul Platformei, cu condiţia să existe o perioadă de preaviz de 14 zile.

   Dacă se depăşeşte limita de consum alocată în baza abonamentului, clientul poate adăuga un abonament suplimentar pentru asigurarea continuităţii serviciului cloud. De asemenea, anumite servicii cloud pot fi utilizate fără a se adăuga un abonament suplimentar atunci când se depăşeşte limita de consum alocată. (Acest lucru va fi indicat în descrierea produsului corespunzător.) În acest caz, suprautilizarea va fi taxată după modelul de plată conform utilizării.

   Dacă există în acelaşi timp mai multe abonamente pentru un serviciu cloud (de exemplu, un abonament pe un an şi un Battery Pack), limita de consum alocată va fi epuizată pe baza duratei rămase, adică va fi consumat primul abonament care urmează să expire.

  5. Furnizorul de servicii are dreptul de a rezilia fără preaviz contractul de utilizare a unui serviciu în cloud în cazul în care clientul încalcă obligaţiile contractuale, definite în Secţiunea 6, într-o măsură semnificativă sau în mod repetat, în pofida avertismentelor.
 4. Acordarea drepturilor
  1. În conformitate cu clauzele contractuale privind utilizarea unui serviciu cloud, Furnizorul de servicii corespunzător acordă clientului, pe durata contractului, dreptul neexclusiv şi netransferabil de a accesa software-ul în cauză prin internet şi de a utiliza software-ul respectiv în scopuri comerciale proprii pentru desfăşurarea activităţilor sale comerciale sau profesionale independente. Întrucât software-ul nu este furnizat sub formă de cod-sursă sau cod-obiect, ci „ca serviciu“, clientul nu are dreptul de a utiliza sau a exploata software-ul în temeiul legilor privind dreptul de autor, exceptând dreptul de a încărca software-ul în memoria computerului conform destinaţiei utilizării.
  2. În scopul executării contractului, clientul acordă Furnizorului de servicii dreptul de a prelucra datele trimise în timpul utilizării serviciului cloud şi, după caz, de a stoca şi a copia datele, în condiţiile în care acest lucru este necesar pentru furnizarea serviciilor convenite prin contract.
 5. Service şi asistenţă
  1. Konica Minolta oferă gratuit asistenţă online pentru utilizarea Platformei şi a serviciilor cloud furnizate pe aceasta. Administratorul clientului va crea un tichet pe Platforma Workplace Pure pentru a obţine asistenţă. Asistenţa exclude transferul de cunoştinţe generale, formarea, configurarea şi implementarea, precum şi documentaţia specifică clientului sau particularizarea serviciilor cloud. Asistenţa online este furnizată de luni până vineri în timpul programului de lucru normal, cu excepţia sărbătorilor legale.
  2. Serviciile cloud oferite pe Platformă sunt supuse îmbunătăţirilor şi modificărilor (de exemplu, prin actualizări şi upgrade-uri sau prin utilizarea de tehnologii, sisteme, procese sau standarde mai noi sau diferite). Clientul va fi notificat în prealabil în timp util cu privire la orice modificare substanţială adusă serviciilor. Dacă modificările aduse serviciilor produc inconveniente majore pentru client, clientul are dreptul de a rezilia în mod excepţional contractul la data modificării. Clientul va trimite notificarea de reziliere în cel mult două săptămâni de la primirea notificării de modificare a serviciilor.
  3. Disponibilitatea medie anuală a reţelei la punctul de ieşire al routerului aferent centrului de date unde funcţionează serviciul cloud trebuie să fie de cel puţin 99 la sută. Timpul de întrerupere a activităţii se măsoară în minute întregi şi se calculează ca timpul total necesar pentru ştergerea erorilor pe an. Timpul necesar ca intervale de întreţinere pentru optimizare şi îmbunătăţirea performanţei sau timpul petrecut pentru remedierea defecţiunilor pentru care Furnizorul de servicii respectiv nu este răspunzător va fi ignorat.
 6. Responsabilităţile şi obligaţiile clientului
  1. Clientul şi utilizatorii autorizaţi de client au următoarele obligaţii în legătură cu utilizarea Platformei şi serviciilor cloud furnizate pe aceasta.
   1. Datele de conectare pentru utilizarea Platformei şi serviciilor cloud care au fost rezervate trebuie păstrate în condiţii de siguranţă şi protejate împotriva accesului terţilor neautorizaţi.
   2. Clientul va informa fără întârziere Konica Minolta cu privire la orice utilizare neautorizată a datelor de conectare. Acelaşi lucru este valabil pentru toate celelalte riscuri de utilizare incorectă care ajung la cunoştinţa clientului şi pentru orice ameninţare la adresa securităţii datelor şi a integrităţii Platformei şi serviciilor cloud furnizate pe aceasta.
   3. Clientul nu va pune un serviciu cloud la dispoziţia unui terţ care nu este un agent delegat al clientului, cu titlu oneros sau gratuit.
   4. Clientul nu este autorizat ca, parţial sau integral, să stocheze permanent, să copieze, să decompileze, să dezasambleze sau în vreun alt fel să refacă codul sursă al software-ului furnizat ca serviciu cloud. În plus, este interzisă utilizarea software-ului sau unor părţi din acesta pentru a crea o aplicaţie separată.
   5. Trebuie efectuate copii de rezervă ale tuturor datelor care sunt necesare pentru utilizarea serviciului cloud sau trebuie trimise Furnizorului de servicii corespunzător. Datele trebuie verificate împotriva viruşilor sau altor componente rău intenţionate înainte de a fi introduse sau trimise. În acest scop se va utiliza cel mai recent software antivirus.
   6. Serviciile cloud pot fi utilizate numai în conformitate cu prezentele Clauze şi condiţii generale şi cu dispoziţiile legale aplicabile. În consecinţă, se interzice în special transmiterea, procesarea, stocarea sau diseminarea de conţinut ilegal, imoral, cu caracter sexual explicit, ofensator sau care glorifică violenţa.
  2. Clientul are obligaţia de a despăgubi Furnizorul de servicii pentru orice acţiuni introduse de terţi împotriva Furnizorului de servicii pe motivul încălcării legii de către client (sau de către un terţ cu acordul clientului) în legătură cu utilizarea serviciului cloud. Clientul are obligaţia de a informa fără întârziere Furnizorul de servicii dacă clientul detectează sau este în măsură să detecteze un risc iminent legat de o astfel de încălcare a legii.
 7. Plata
  1. Suma de plată, data scadentă şi perioada acoperită pentru utilizarea unui serviciu cloud se găsesc în descrierea produsului respectiv. Cu excepţia cazului în care se prevede altceva, preţurile pentru modelul de plată conform utilizării şi pentru abonamentul pe o lună pentru serviciile cloud vor fi considerate cheltuieli lunare recurente, iar sumele vor fi facturate de Furnizorul de servicii corespunzător la sfârşitul fiecărei luni şi vor trebui achitate integral imediat. Sumele pentru Battery Pack şi pentru abonamentul pe un an vor fi facturate de Furnizorul de servicii corespunzător în prealabil la începutul fiecărui contract şi vor trebui achitate integral imediat.
  2. Furnizorul de servicii are dreptul de a emite facturi electronice. Facturile electronice se trimit sub formă de fişier PDF pe adresa de e-mail furnizată de client la înregistrarea Contului de client sau se pun la dispoziţia clientului online pe Platformă.
  3. În cazul în care clientul nu îşi respectă obligaţia de a plăti integral şi la timp suma datorată, Konica Minolta sau Furnizorul de servicii corespunzător are dreptul să blocheze accesul la Platformă şi utilizarea serviciilor cloud rezervate de client până la achitarea integrală a sumelor scadente.
 8. Răspunderea
  1. În cazul în care clientul suferă prejudicii care rezultă sau decurg din utilizarea Platformei sau a unui serviciu cloud furnizat pe aceasta, Furnizorul de servicii respectiv are răspundere nelimitată dacă aceasta este obligatorie în temeiul legislaţiei aplicabile. În plus, răspunderea va fi limitată la despăgubiri pentru prejudicii care, de obicei şi în mod previzibil, pot rezulta din utilizarea serviciului cloud conform contractului, fiind limitată, de asemenea, la suma de plată convenită pentru perioada curentă de furnizare a serviciului cloud.
  2. Este exclusă răspunderea pentru lipsa succesului comercial, beneficiul nerealizat, pierderile indirecte sau conexe.
  3. Limitele şi excepţiile privind răspunderea prevăzute în subsecţiunile 8.1 şi 8.2 se aplică în consecinţă pentru personalul, reprezentanţii şi agenţii delegaţi ai Konica Minolta sau pentru Furnizorul de servicii corespunzător.
 9. Protecţia datelor
  1. În măsura în care un furnizor de serviciu cloud poate accesa datele cu caracter personal ale clientului în cadrul serviciului, furnizorul va acţiona în calitate de persoană împuternicită de operator şi ca atare va prelucra datele exclusiv în scopul executării contractului.
  2. Clientul rămâne responsabil pentru prelucrarea datelor atât pe bază de mandat, cât şi în sens general în temeiul legislaţiei privind protecţia datelor. Prin urmare, dacă un client prelucrează date cu caracter personal cu ajutorul serviciului cloud, clientul are responsabilitatea de a se asigura că are dreptul de a face acest lucru în conformitate cu regulamentele privind protecţia datelor şi se angajează să despăgubească Furnizorul de servicii pentru eventualele acţiuni introduse de terţi în cazul unei încălcări.
 10. Dispoziţii finale
  1. Utilizarea Platformei şi a serviciilor cloud furnizate pe aceasta, precum şi Condiţiile generale asociate intră sub incidenţa legislaţiei germane, cu excepţia Convenţiei ONU asupra contractelor de vânzare internaţională de mărfuri şi a normelor privind conflictul de legi ale dreptului internaţional privat.
  2. Instanţa cu competenţă exclusivă pentru soluţionarea eventualelor litigii apărute în legătură cu utilizarea Platformei sau a serviciilor cloud furnizate pe aceasta este Langenhagen, Germany.