21 Ekim 2020 itibariyle geçerlidir

 1. Temel hükümler
  1. Bu Genel İş Şartları ve Koşulları (bundan böyle "Genel Şartlar ve Koşullar" olarak anılacaktır), müşteri ile şirket yasal bilgilerinde belirtilen şekliyle Konica Minolta grup şirketi (bundan sonra "Konica Minolta" olarak anılacaktır) arasında Workplace Pure Platformunun (bundan böyle "Platform" olarak anılacaktır) kullanımı ve bu platformda sağlanan bulut hizmetlerinin aboneliği ve kullanımı ile ilgili sözleşme ilişkisini yönetir.
  2. Platform ve üzerinde sağlanan bulut hizmetleri sadece Romanya'da bulunan ticari müşterilerin kullanımına yöneliktir.
  3. Platform ve üzerinde sağlanan bulut hizmetleri sadece Almanya'da bulunan ticari müşterilerin kullanımına yö .
 2. Workplace Pure Platformunun kullanımı
  1. Platform, Konica Minolta tarafından ücretsiz sunulur.
  2. Müşterinin, Platformu ve üzerinde sağlanan bulut hizmetlerini kullanmadan önce kayıt yaptırması gerekir. Kayıt sırasında müşteri tarafından girilen veriler doğru ve eksiksiz olacak ve müşteri tarafından her zaman güncel tutulacaktır.
  3. Kayıt verileri kontrol edildikten ve müşterinin kredi notu kabul edildikten sonra, Konica Minolta müşteri için bir işlem hesabı oluşturacaktır (bundan sonra "Müşteri Hesabı" olarak anılacaktır).
  4. Müşteri, kendi Müşteri Hesabı için birden fazla kullanıcı hesabı oluşturabilir. Kullanıcı hesapları, sadece Platformun kullanımı ve üzerinde sağlanan bulut hizmetlerinin aboneliği ve kullanımıyla ilgili yasal işlemlerde müşteriyi temsil etmeye ve Müşteri Hesabına uygun işlemleri ücretlendirmeye yetkili kişiler için oluşturulabilir ve idame ettirilebilir.
  5. Konica Minolta aşağıdaki durumlarda Müşteri Hesabı oluşturmayı reddetme ve Müşteri Hesabını veya kullanıcı hesabını bloke etme veya silme hakkına sahiptir:
   1. Müşteri özel şahıstır;
   2. Müşterinin kayıt verileri yanlış veya eksiktir ya da güncel değildir;
   3. Müşterinin kredi notu yetersizdir;
   4. Müşterinin sözleşmeden kaynaklanan ve Bölüm 6'da tanımlanan görevlerini uyarılara rağmen önemli ölçüde ya da tekrarlayarak ihlal etmesi veya
   5. Müşteri Hesabının veya kullanıcı hesabının, yetkisiz olarak yasa dışı veya diğer bir uygunsuz şekilde kullanılması.
 3. Bulut hizmetlerinin aboneliği ve kullanımı
  1. Platformda sağlanan bulut hizmetleri, Konica Minolta veya üçüncü taraf sağlayıcılar (tek tek veya müşterek şekilde "Hizmet Sağlayıcıları" olarak da anılır) tarafından sağlanan ve müşterinin internet üzerinden erişebileceği ve dolayısıyla kullanabileceği yazılım ürünleridir („Hizmet Olarak Yazılım“ olarak bilinir).
  2. Bağımsız bulut hizmetlerinin fonksiyonları veya hizmet özellikleri ilgili ürün açıklamalarında bulunabilir.
  3. Müşteri bir bulut hizmetinin kullanımı için Platform üzerinden sözleşme imzalarsa, müşteri ve ilgili Hizmet Sağlayıcısı arasında, kararlaştırılan sabit süre için geçerli olmak üzere söz konusu bulut hizmetini kullanma fırsatının sağlanmasına ilişkin bir maddi menfaat sözleşmesi yürürlüğe girecektir. Özel olarak:
   1. Bir bulut hizmetinin kullanımına ilişkin sözleşme, (1) müşterinin gerekli verileri girerek ilgili abonelik veya sipariş sürecini tamamlaması ve böylece ilgili sözleşmenin imzalanması için Hizmet Sağlayıcısına gönderilecek bağlayıcı bir teklif ortaya çıkması ve (2) Hizmet Sağlayıcısının bu teklifi ya beyan yoluyla açıkça veya müşterinin talep ettiği bulut hizmetini sağlayarak dolaylı şekilde kabul etmesiyle yürürlüğe girer. Hizmet Sağlayıcısından gelecek alındı onayları, teklifin kabul edilmesi anlamına gelmez.
   2. Sözleşme akdedildikten sonra Hizmet Sağlayıcısı, müşteriye verilen bulut hizmetinin kullanımı için gerekli oturum açma verilerini sipariş sürecinde müşteri tarafından sağlanan e-posta adresine gönderecek ve bulut hizmetini, bulut hizmetinin ana sunucusunun çalıştırıldığı veri merkezinin yönlendirici çıkış noktasında (bundan sonra "Aktarım Noktası" olarak anılacaktır) müşteri için erişilebilir hale getirecektir. Müşterinin IT sistemleri ile Transfer Noktası arasındaki veri bağlantısının kurulması ve bakımı sözleşmenin herhangi bir parçasını oluşturmaz ve bunlar müşterinin sorumluluğundadır.
   3. Hizmete özel olan kullanım şartları ve koşulları, bir bulut hizmetinin kullanımı için geçerlidir. Bu tür şartların ve koşulların varlığı halinde bunlar ilgili hizmet için ürün açıklamasıyla birlikte listelenecektir. Özel kullanım şart ve koşulları listelenmemişse veya şartlar ve koşullar yasal boşluk içeriyorsa bu Genel Şartlar ve Koşullar ek veya alternatif olarak geçerli olacaktır.
  4. Bulut hizmeti aboneliği, dört farklı fiyat ve dönem modeli bazında yapılabilir ve ilgili ürün açıklamasında, söz konusu bulut hizmeti için aşağıda listelenen bu modellerden hangisinin geçerli olduğu belirtilecektir.
   1. Beş yıllık abonelik (Batarya Paketi). Batarya Paketi olarak da bilinen beş yıllık abonelik için beş yıllık bir sözleşme dönemi kararlaştırılacaktır. Abonelik, bulut hizmetinin müşterinin kullanımına sunulduğu gün başlayacak ve sözleşmenin süresi dolduğunda otomatik olarak sona erecektir. Önceden bildirimde bulunarak olağan fesih işlemi hariç tutulacaktır.
   2. Bir yıllık abonelik. Bir yıllık abonelik için bir yıllık bir sözleşme dönemi kararlaştırılacaktır. Abonelik, bulut hizmetinin müşterinin kullanımına sunulduğu gün başlayacak ve sözleşmenin süresi dolduğunda otomatik olarak sona erecektir. Önceden bildirimde bulunarak olağan fesih işlemi hariç tutulacaktır.
   3. Bir aylık abonelik. Bir aylık abonelik için bir aylık bir sözleşme dönemi kararlaştırılacaktır. Abonelik, bulut hizmetinin müşterinin kullanımına sunulduğu gün başlayacaktır. Sözleşme süresi, taraflardan biri aboneliği 14 günlük ihbar süresine tabi olarak ve Platform üzerinden erken sonlandırmadığı takdirde her seferinde bir ay süreyle otomatik olarak uzatılacaktır.
   4. Kullanım başına ödeme. Kullanım başına ödeme modeli için bir aylık sözleşme süresi kararlaştırılacaktır. Abonelik, bulut hizmetinin müşterinin kullanımına sunulduğu gün başlayacaktır. Sözleşme süresi, taraflardan biri aboneliği 14 günlük ihbar süresine tabi olarak ve Platform üzerinden erken sonlandırmadığı takdirde her seferinde bir ay süreyle otomatik olarak uzatılacaktır.

   Müşteri, abone olduğu kullanım tahsisini aşarsa bulut hizmetinin kullanımını sürdürebilmek için ek bir abonelik alabilir. Bazı bulut hizmetlerinde, tahsis edilen süre aşıldığında yeni bir abonelik eklenmeden de hizmet kullanılabilir. (Bu durum, ilgili ürün açıklamasında belirtilecektir.) Böyle bir durumda, aşırı kullanım ücretlendirmesi kullanım başına ödeme esasına göre yapılacaktır.

   Bir bulut hizmeti için aynı anda birden fazla abonelik mevcutsa (örneğin, bir yıllık abonelik ve bir Batarya Paketi), kullanım tahsisi kalan süreye dayalı olacaktır, yani ilk sona erecek aboneliğin süresi kullanılacaktır.

  5. Müşterinin sözleşmeden kaynaklanan ve Bölüm 6'da tanımlanan görevlerini uyarılara rağmen önemli ölçüde ya da tekrarlayarak ihlal etmesi halinde Hizmet Sağlayıcısı, bulut hizmetinin kullanımına ilişkin sözleşmeyi bildirimde bulunmaksızın feshetme hakkına sahip olacaktır.
 4. Hakların verilmesi
  1. Bulut hizmetinin kullanımına ilişkin sözleşme hükümleri kapsamında ilgili Hizmet Sağlayıcısı, müşteriye sözleşme süresince ve münhasır olmayan ve devredilemez bir şekilde, söz konusu yazılıma internet üzerinden erişme ve bu yazılımı ticari veya mesleki faaliyetlerinde kendi ticari amaçları için kullanma hakkı verir. Yazılım, kaynak veya nesne kodu olarak değil, bir „hizmet“ olarak sağlandığından müşteriye, yazılımı öngörülen kullanım amacı için bilgisayar belleğine yükleme hakkı dışında, telif hakkı yasası kapsamında yazılımı kullanma veya yazılımdan yararlanma hakkı verilmez.
  2. Sözleşmenin yerine getirilmesi amacıyla müşteri, Hizmet Sağlayıcısına bulut hizmetinin kullanımı sırasında gönderilen verileri işleme ve sözleşmeye bağlı olarak kabul edilen hizmetlerin sağlanması için ihtiyaç duyulması halinde bu verileri saklama ve/veya kopyalama hakkını verecektir.
 5. Hizmet ve destek
  1. Konica Minolta, Platformun ve üzerinde sağlanan bulut hizmetlerinin kullanımına yardımcı olmak üzere ücretsiz çevrimiçi destek sağlayacaktır. Müşteri yöneticisi, destek almak için Workplace Pure Platformu içinde bir bilet oluşturacaktır. Genel bilgi aktarımı, eğitim, yapılandırma ve devreye alma ile müşteriye özel dokümantasyon veya bulut hizmetlerinin özelleştirilmesi destek kapsamı dışındadır. Çevrimiçi destek resmi tatiller haricinde, Pazartesi - Cuma günleri arasında ve normal iş saatlerinde sağlanacaktır.
  2. Platformda sunulan bulut hizmetleri, hizmetlerdeki geliştirmelere ve değişikliklere (örneğin, güncellemeler ve yükseltmeler veya daha yeni veya farklı teknolojilerin, sistemlerin, süreçlerin veya standartların kullanılması yoluyla) tabi olacaktır. Hizmetlerde önemli bir değişiklik olduğunda müşteriye zamanında haber verilecektir. Hizmetlerde yapılan değişiklikler müşteri açısından önemli sakıncalara neden olursa, müşteri, değişiklik tarihinde sözleşmeyi olağanüstü olarak feshetme hakkına sahiptir. Müşteri, hizmetlerde değişiklik bildirimini aldıktan sonraki iki hafta içinde fesih bildiriminde bulunacaktır.
  3. Bulut hizmetinin çalıştırıldığı veri merkezinin yönlendirici çıkış noktasındaki ağın yıllık kullanılabilirlik ortalaması en az yüzde 99 olacaktır. Kesinti süresi tam dakikalar olarak ölçülecek ve her yıl arızaların giderilmesi için geçen toplam süre hesaplanacaktır. Optimizasyon ve performans iyileştirme amaçlı yapılan bakımlar için gereken süreler ve söz konusu Hizmet Sağlayıcısının sorumlu olmadığı arızaların giderilmesi için harcanan zaman dikkate alınmayacaktır.
 6. Müşterinin görevleri ve yükümlülükleri
  1. Müşteri ve müşteri tarafından yetkilendirilen kullanıcılar Platformun kullanımı ve Platformda sağlanan bulut hizmetleri ile bağlantılı olarak aşağıdaki görevlere sahip olacaktır.
   1. Platformun ve abone olunan bulut hizmetlerinin kullanımına ait oturum açma verileri güvende tutulacak ve yetkisiz üçüncü şahısların erişimine karşı korunacaktır.
   2. Müşteri, oturum açma verilerinin yetkisiz olarak kullanılması halinde bu durumu gecikmeden Konica Minolta'ya bildirecektir. Aynısı, müşterinin farkına vardığı diğer tüm kötü amaçlı kullanım riskleri ile Platformun ve Platformda sağlanan bulut hizmetlerinin veri güvenliğine ve bütünlüğüne yönelik tehditler için de geçerlidir.
   3. Müşteri, kendisinin vekili olmayan herhangi bir üçüncü tarafa, ödeme karşılığında veya ücretsiz olarak bulut hizmeti sunmayacaktır.
   4. Müşterinin bulut hizmeti olarak sağlanan yazılımı tamamen veya kısmen kalıcı olarak depolamasına, kopyalamasına, kaynak koda dönüştürmesine, bileşenlerine ayırmasına veya diğer herhangi bir şekilde tersine mühendislik yapmasına izin verilmez. Dahası, yazılımın veya parçalarının ayrı bir uygulama oluşturmak üzere kullanılması da yasaktır.
   5. Bulut hizmetinin kullanılması için gerekli olan tüm verilerin yedekleri alınacak veya ilgili Hizmet Sağlayıcısına gönderilecektir. Veriler, girilmeden veya gönderilmeden önce virüslere ve diğer kötü amaçlı bileşenlere karşı kontrol edilecektir. Bu amaç için en yeni antivirüs yazılımı kullanıma alınacaktır.
   6. Bulut hizmetleri sadece bu Genel Şartlar ve Koşullar altında sağlanan şekilde ve geçerli yasal hükümlere uygun olarak kullanılabilir. Buna göre yasadışı, ahlaka aykırı, müstehcen, saldırgan veya şiddeti yücelten içeriğin iletilmesi, işlenmesi, depolanması veya yayılması özellikle yasaktır.
  2. Müşteri, üçüncü şahıslar tarafından Hizmet Sağlayıcısına karşı müşterinin (veya müşterinin onayı altındaki üçüncü tarafların) bulut hizmetinin kullanımıyla bağlantılı yasal bir ihlaline dayalı olarak öne sürülen hak talepleri karşısında Hizmet Sağlayıcısını tazmin etmekle yükümlü olacaktır. Müşteri, bu tür bir yasal ihlale ilişkin yakın bir risk tespit ederse veya tespit edebilecek durumdaysa, zaman kaybetmeden Hizmet Sağlayıcısını bilgilendirmekle yükümlüdür.
 7. Ödeme
  1. Bulut hizmetinin kullanımına ait ödeme tutarı, son ödeme tarihi ve kapsama süresi, ilgili ürün açıklamasında bulunabilir. Aksi belirtilmediği sürece, bulut hizmetleri için kullanım başına ödeme modelinin ve bir aylık aboneliğin ücretleri tekrarlanan aylık ödemeler olarak kabul edilecek, tutarlar ilgili Hizmet Sağlayıcısı tarafından her ayın sonunda faturalandırılacak ve tüm ücret derhal ödenecektir. Batarya Paketine ve bir yıllık aboneliğe ait miktarlar ilgili Hizmet Sağlayıcısı tarafından her sözleşme başında peşin olarak faturalandırılacak ve tamamı derhal ödenecektir.
  2. Hizmet Sağlayıcısı faturaları elektronik olarak düzenleme hakkına sahiptir. Elektronik faturalar, Müşteri Hesabının kaydedilmesi sırasında müşteri tarafından sağlanan e-posta adresine PDF dosyası halinde gönderilecek veya Platform üzerinden müşteriye çevrimiçi olarak sunulacaktır.
  3. Müşteri, borçlu olduğu tutarı tamamen ve zamanında ödeme yükümlülüğünü yerine getiremezse, Konica Minolta veya ilgili Hizmet Sağlayıcısı, müşterinin borçlu olduğu tüm ödemelerin tahsil edilmesine kadar müşterinin Platforma erişimini ve abone olduğu bulut hizmetlerinin kullanımını engelleme hakkına sahiptir.
 8. Sorumluluk
  1. Müşterinin, Platformu veya Platformda sağlanan bir bulut hizmetini kullanmasından kaynaklanan veya bunların kullanılması sonucunda zarara uğraması durumunda söz konusu Hizmet Sağlayıcısı, geçerli yasalar kapsamında zorunlu olması koşuluyla sınırsız sorumluluğa sahip olacaktır. Sorumluluk bulut hizmetinin sözleşmeye uygun olarak kullanımından tipik olarak ve öngörülebilir şekilde kaynaklanabilecek zararların tazmini ile sınırlı olacak ve ayrıca mevcut bulut hizmeti sağlama süresi için kararlaştırılan ödeme tutarı ile sınırlı olacaktır.
  2. Her türlü bir ticari başarı eksikliği, kar kaybı ve dolaylı veya sonuç olarak ortaya çıkan zararların sorumluluğu hariç tutulmuştur.
  3. 8.1 ve 8.2 alt bölümlerinde belirtilen sorumluluk sınırlamaları ve istisnaları, Konica Minolta'nın veya ilgili Hizmet Sağlayıcısının personeli, temsilcileri ve vekil acenteleri yararına olarak uygulanacaktır.
 9. Veri Koruması
  1. Bir bulut hizmeti sağlayıcısının, verdiği hizmetin bir parçası olarak müşterinin kişisel verilerine erişebildiği ölçüde, hizmet sağlayıcısı bir işlemci olarak hareket edecek ve buna göre verileri sadece sözleşmenin uygulanması için işleyecektir.
  2. Müşterinin veri işleme sorumluluğu, hem yetki temelinde hem de veri koruma yasası kapsamındaki genel anlamda devam edecektir. Buna göre, müşteri bulut hizmetini kullanarak kişisel verileri işliyorsa, bu işlemi geçerli veri koruma düzenlemelerine uygun olarak yapmaktan sorumlu olacak ve bir ihlal halinde üçüncü taraflardan gelebilecek hak taleplerine karşı Hizmet Sağlayıcısını tazmin edecektir.
 10. Son Hükümler
  1. Platformun ve platformda sağlanan bulut hizmetlerinin kullanımı ve ilgili Genel Şartlar ve Koşullar, Uluslararası Mal Satış Sözleşmelerine İlişkin BM Konvansiyonu ve uluslararası özel hukukun kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Alman hukukuna tabi olacaktır.
  2. Platformun veya platform üzerinde sağlanan bulut hizmetlerinin kullanımıyla bağlantılı olarak ortaya çıkan tüm ihtilaflar için münhasır yargı yeri Langenhagen, Germany olacaktır.